German Silva. Foto: Casper Rila‘Een groot hart’

“Ik heb veel bewondering voor Brian, die in 2017-2018 zijn vijftigste verjaardag wil vieren door twaalf marathons over de hele wereld te lopen. Dat doet hij ter nagedachtenis aan zijn te vroeg aan kanker overleden vader en dat niet alleen: hij wil graag ook nog eens iets teruggeven door een goed doel te koppelen aan elk van de te lopen marathons. Daarvoor moet je een groot hart hebben – en uiteraard een enorme fysieke en mentale conditie. Hij kan in ieder geval op mijn steun rekenen!”

German Silva
Tweevoudig winnaar New York City Marathon
www.germansilva.com